MADRASAH LEBIH BAIK – LEBIH BAIK MADRASAH

Struktur Organisasi

Ka MAN 4 Aceh Timur

KEPALA MADRASAH

Munzilin S.Pd

M U N Z I L I N, S.Pd

Kepala Madrasah Aliyah Negeri 4 Aceh Timur

PENGGERAK MADRASAH

FOTO KOMITE

M JAFAR ABD

KOMITE

AINIAH

BENDAHARA

FOTO CEWEK

MARWATI

Ka. TU

FOTO KOMITE

ABDUL HADI

OPERATOR

WAKIL KEPALA MADRASAH

Waka Kesiswaan

IBRAHIM

KESISWAAN

Waka Sarana

SABRI

SARANA

Waka Kurikulum

THAIBAH

KURIKULUM

Waka Humas

AFIFUDDIN

HUMAS

PENGELOLA SARANA

Pustakawan

HASNAYATI

PUSTAWAKAN

LABORAN

INDRIYANI

LABORAN

WALI KELAS MADRASAH

Wali Kelas X-1

NAME

DESCRIPTION

NAME

DESCRIPTION

FOTO KOMITE

NAME

DESCRIPTION

FOTO KOMITE

NAME

DESCRIPTION

FOTO KOMITE

NAME

DESCRIPTION

FOTO KOMITE

NAME

DESCRIPTION

FOTO KOMITE

NAME

DESCRIPTION

FOTO KOMITE

NAME

DESCRIPTION

FOTO KOMITE

NAME

DESCRIPTION

FOTO KOMITE

NAME

DESCRIPTION